Instant Grab Adhensive: Keo dán đa năng, keo siêu dính
– Dính được trên mọi bề mặt
– Chỉ cần xịt vào bề mặt và dán, dính ngay lập tức trong vòng vài giây
– Chịu lực sau 24h là 17,5 kg /m2

Tài liệu kỹ thuật

Instant Grab - EK-148 T R2