VẬT TƯ THAY THẾ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẤM PANEL BÊ TÔNG ACOTEC WALL, EUROWALL, HOLLOW CORE WALL

Chúng tôi là nhà cung cấp thiết bị, vật tư và phụ tùng chuyên nghiệp cho ngành bê tông đúc sẵn, đặc biệt là dây chuyền sản xuất tấm panel dạng đùn ép như: Acotec Wall, Euro Wall, Hollow core wall, Hectec wall…

Danh mục các mặt hàng đang cung cấp:

1. Lưỡi cắt tấm panel Acotec

2. Vít đùn Acotec

3. Thanh nhựa biên Acotec

4. Vật tư khác